Dit jaar worden de griepvaccinaties gegeven
     op dinsdag 10 oktober van 8 tot 9
en op donderdag 12 oktober van 16 tot 17 uur
 

Privacy statement

Heeft een patiënt recht op inzage in/afschrift van het medisch dossier?

Elke patiënt heeft een rechtstreeks recht op inzage en/of afschrift van het door een arts aangelegde medisch dossier. Dat inzagerecht omvat ook de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Van dit inzagerecht is uitgezonderd die informatie in het dossier die over andere personen gaat en waarvan kennisneming door de patiënt schade zou kunnen toebrengen aan de privacy van die anderen.

Werkaantekeningen

De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Als persoonlijke werkaantekeningen worden alleen die gegevens aangemerkt, die naar hun aard niet bedoeld zijn om onder andere ogen dan die van de hulpverlener zelf te komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan geheugensteuntjes bij de voorlopige gedachtevorming.

Persoonlijke werkaantekeningen zijn van het dossier én daarmee van het inzage- en afschriftrecht uitgezonderd. Een 'schaduwdossier' dat alleen voor persoonlijk gebruik van de arts of het behandelteam wordt aangelegd en waarin gegevens over de patiënt worden opgenomen die later - in samengevatte vorm - in het dossier worden overgenomen, kan volgens de wetgever niet aangemerkt worden als een 'persoonlijke werkaantekening'. Dit dossier valt gewoon onder het inzagerecht.

Na overlijden

Het inzagerecht gaat na het overlijden van de patiënt niet over op diens nabestaanden. Die hebben slechts in beperkte situaties recht op informatie uit het medisch dossier.

  • Voor het verstrekken van afschriften van dossiergegevens kan per pagina maximaal € 0,23  in rekening worden gebracht, met een maximum van € 5,00 per bericht/onderwerp

  • Gaat het om een afschriftverzoek van meer dan 100 pagina’s, dan kan tot € 22,50 in rekening worden gebracht.

 

Contact
  • 010 - 3072901
  • 010-3072901 kies 1