Speel mij

Cardiovasculair spreekuur

Boute huisarts Charlois hart bloedvaten Rotterdam

  

 

 

In onze praktijk verrichten we reeds jaren een cardiovasculair spreekuur

 

(spreekuur voor hart- en vaatziekten).

 

Dit spreekuur is bedoeld voor alle mensen  met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Hieronder vallen mensen die in het  verleden al een hartinfarct of een beroerte hebben doorgemaakt, of bij mensen waarbij hart- en vaatziekten veel in de familie voorkomen. En mensen met een verhoogde bloeddruk of een verhoogd cholesterol gehalte.

Wij nodigen iedereen boven de vijftig jaar uit voor een check-up.

 

We willen tijdens dit spreekuur onder meer een risicoprofiel opstellen voor hart-
en vaatziekten om te kijken welke risicofactoren bij u aanwezig zijn.

 

Daarnaast kunnen indien nodig of gewenst de volgende onderzoeken betreffende

 

hart- en vaatziekten gedaan worden: ECG(hartfilmpje), vaatdoppler (onderzoek van

 

de bloedvaten van de benen) en 24uurs bloeddrukmeting thuis.

 

De praktijkondersteuner, Anja Boute en de doktersassistentes Mirjam Lodder en Jolanda van Wingerden voeren dit spreekuur uit. Zij worden ondersteund en begeleid door de huisarts. 

De praktijkmedewerkers en de huisarts werken hierbij nauw samen 

 

Daarbij wordt er ook een beroep gedaan op de diëtiste in onze praktijk

 

U kunt deze spreekuren bezoeken na verwijzing door de huisarts of na uitnodiging door onze assistentes.

 

Mensen die op de praktijk bekend zijn met een verhoogd risico worden door ons uitgenodigd

 

voor dit spreekuur.

 

Heeft u vorig jaar geen uitnodiging ontvangen of krijgt u dit jaar geen uitnodiging

 

en denkt u dat u ook voor dit spreekuur in aanmerking komt, dan kunt u via de assistente een afspraak maken. 

 

 

 

 

 

Contact
  • 010 - 3072901
  • 010-3072901 kies 1