Speel mij

Heeft u een klacht over onze praktijk ?

Huisartsenzorg is mensenwerk waarbij helaas soms misverstanden ontstaan en fouten worden gemaakt.  Als u een klacht heeft, vragen wij u dit in eerste instantie met ons te bespreken. Op die manier kunnen wrevels en misverstanden het beste worden opgehelderd. Ook fouten kunnen het beste op een open manier met de directe betrokkene worden besproken.

U kunt ook bij contact uw klacht melden, als u wilt.

Mocht u er met de betrokkene niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen.

Hierover kunt u lezen op de volgende site

Contact
  • 010 - 3072901
  • 010-3072901 kies 1